Prinsjesdag 2018: de kabinetsplannen

Prinsjesdag 2018: de kabinetsplannen

 

Verlaging vennootschapsbelasting

Het belastingtarief in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Op dit moment worden winsten tot € 200.000 belast tegen 20% en daarboven tegen 25%. Deze tarieven zullen verlaagd worden naar: 19% en 24,3% in 2019. Door het verlagen van dit tarief kan het voor een ondernemer interessant zijn om eerder te investeren of aankopen te doen.

 

Beperking verliesverrekening

Ondernemers die verliezen willen verrekenen met toekomstige winsten (carry forward) krijgen te maken met een beperking. Vanaf 2019 kunnen zij voor verliezen geleden vanaf 2019 nog maar over zes boekjaren verliezen verrekenen, terwijl dat nu nog negen jaar is.

 

Beperking renteaftrek

Ook wordt de renteaftrek voor bedrijven beperkt voor zover het saldo meer bedraagt dan 30% van de winst of meer dan € 1.000.000. Met de beperking van de renteaftrek geeft het kabinet uitvoering aan de Europese ATA-richtlijn en wordt het financieren met eigen vermogen aantrekkelijker.

 

Verhoging belastingtarief box-2

In de komende jaren komt er een gefaseerde verhoging van het box-2 tarief. Deze wijziging heeft met name invloed op DGA’s. Het box-2 tarief ligt nu op 25%, maar zal worden verhoogd naar 26,25% in 2020 en naar 26,9% in 2021. In 2019 zal dit tarief waarschijnlijk 25% blijven.

 

Verhoging lage btw-tarief

Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. De btw-verhoging geldt alleen voor diensten en producten die momenteel al belast worden met 6% btw. Kijk op de website van de Belastingdienst onder welk btw-tarief jouw producten en diensten vallen.
Vallen jouw producten en diensten onder het lage btw-tarief? Dan moet je als ondernemer rekening houden met een aantal zaken. Want overal waar nu het lage btw-tarief staat, moet straks 9% staan. Bijvoorbeeld op offertes, facturen, in je kassasysteem en administratie. Daarnaast sta je als ondernemer voor de keuze om de verhoging door te berekenen in de verkoopprijs of niet. Houd hier dus op tijd rekening mee.

Belastingstelsel op de schop: terug naar twee schijven

Het kabinet heeft flinke veranderingen in petto voor de inkomstenbelasting. Vanaf 2021 zijn er nog maar twee belastingschijven over, terwijl dat er nu nog vier zijn. De ombouwoperatie moet werken lonender maken. Volgend jaar dalen de meeste tarieven al.

In 2021 wordt de heffing van de inkomstenbelasting stukken overzichtelijker. Voor inkomens onder de € 68.507 geldt het basistarief van 37,05%. Inkomens boven die grens vallen in het toptarief van 49,5%. Volgend jaar slaat het kabinet al het pad in om de tarieven naar elkaar toe te laten groeien.

 

Modernisering kleineondernemersregeling (KOR) in aantocht

In het wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling uit het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld de KOR flink aan te passen. Het doel van de aanpassing is de administratieve lasten van kleine ondernemers te beperken door de introductie van een vereenvoudigde vrijstellingsregeling.

Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen en de administratieve lasten voor hen verminderen. Daarom is besloten de huidige KOR die voor de BTW geldt aan te gaan pakken. Het is de bedoeling dat vanaf 2020 de omzet bepalend zal zijn voor de (eventuele) toepassing van de KOR. Het wetsvoorstel gaat uit van een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die onder deze grens blijven, zijn geen BTW verschuldigd en hoeven geen BTW-aangifte te doen. Dat vermindert de administratieve verplichtingen.

Het omzetcriterium wordt in bijna alle andere EU-landen toegepast. Het bedrag van de omzet is in iedere lidstaat echter wel anders.

 

Dividendbelasting wordt per 2020 afgeschaft

Ondanks de vele protesten ertegen heeft het kabinet toch de afschaffing van de dividendbelasting per 2020 opgenomen in de Wet bronbelasting 2020. Nederland moet namelijk aantrekkelijk blijven voor internationale bedrijven.

Eigenwoningforfait komende jaren stukje lager

Door de afbouw van het aftrektarief van de aftrekbare kosten de komende jaren voor de eigen woning wordt het eigenwoningforfait ter compensatie ook verlaagd. De verlaging gaat in drie stappen van 0,05%-punt in de jaren 2020, 2021 en 2023 omlaag.

Doordat de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld verlaagd gaat worden in vier stappen van 3% (in 2023 echter 2,95%) krijgen veel belastingplichtigen met een eigen woning de komende jaren minder belasting terug dan waar ze in eerste instantie van waren uitgegaan. De opbrengst van deze versnelling wordt volledig ingezet om het percentage van het eigenwoningforfait te verlagen.

Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (2018) gaat het percentage dat nu nog op 0,70% staat in 2019 naar 0,65%, in 2020 naar 0,60%, in 2021 en 2022 naar 0,50% en tenslotte in 2023 naar 0,45%. Voor woningen boven de € 1.060.000 (2018) blijft het percentage echter 2,35%.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *