Financiële- en salarisadministraties

Wij kunnen de verwerking van uw gehele financiële administratie en/of salarisadministratie uit handen nemen, of dit met behulp van een uitstekend online boekhoudpakket samen met u verwerken.

Voor met name kleinere ondernemingen, organisaties en zelfstandigen kan het een uitstekende optie zijn om de verwerking van de administratie aan ons uit te besteden, zodat uw beschikbare tijd aan de eigenlijke kerntaken kunnen worden besteed.

Concreet betekent dit dat onze administrateurs kunnen zorgdragen voor bijvoorbeeld het boekhoudkundig correct en tijdig verwerken van uw administratieve documenten in een online boekhoud- of salarissysteem. (documenten zijn bijvoorbeeld verkoop- en inkoopfacturen, bankafschriften en personeels- en salarismutaties)

Uiteraard wordt vervolgens uw BTW- en of ICP-belastingaangifte berekend en namens u bij de Belastingdienst tijdig ingediend.

Bovengenoemde werkzaamheden kunnen naar wens bij u of op onze kantoren worden uitgevoerd.

Wat kunnen wij nog meer voor u betekenen

Andere werkzaamheden

Boekhoudsoftware

IUVARE heeft overeenkomsten gesloten met een aantal professionele leveranciers op het gebied van boekhoudsoftware en salarissoftware.

Financiële trainingen

IUVARE kan financieel administratieve trainingen voor uw medewerkers verzorgen, vaak ’custom-made’ en inhoudelijk samengesteld in overleg met u.

Laten we kennis maken

U wilt opbouwen, u wilt ondernemen, u wilt bezig zijn met uw vak! IUVARE neemt uw administratieve en fiscale zorg snel en effectief uit handen.